ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಕಂಪನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಇರಿ - 1

ದೃಷ್ಟಿ

ಅಮೂಲ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು

ಸಂಸ್ಕೃತಿ-1
ಸಂಸ್ಕೃತಿ-2

ಮಿಷನ್

ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಟೋರ್ ಫಿಕ್ಚರ್ ತಯಾರಕರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ.ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಕೋರ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಾಹಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವು-ಗೆಲುವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು.

ಅರ್ಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.

ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ.ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ-3